Prezidentské voľby 2019

Voľby
prezidenta Slovenskej republiky

Informácie pre voliča

                                                                                    I

Dátum a čas konania volieb

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú

v sobotu16. 03. 2019od 7:00 do 22:00 h

Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať

v sobotu 30. 03. 2019od 7:00 do 22:00 h.

informácia pre voliča

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:  slatinkanb@mail.telekom.sk

 

Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu: slatinkanb@mail.telekom.sk

Rozhodnutie predsedu národnej rady SR – info Tu….