Samospráva

Obecné zastupiteľstvo Slatinky nad Bebravou pracuje v tomto zložení:

Starosta obce: Mária Jakubčeková

Zástupca starostu obce: PhDr.Jana Prekopová

Poslanci obecného zastupiteľstva:

             Zuzana Koláriková

             Michaela Šiková

             Ing. Juraj Jakubček

             Branislav Makyš