Zverejnenie elektronickej adresy pre voľby do VÚC

Zverejnenie elektronickej adresy pre voľby do VÚC

 

Obec Slatinka nad Bebravou na základe Harmonogramu organizačno –technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017, zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

 

slatinkanb@mail.telekom.sk

 

 

v Slatinke nad Bebravou dňa 21.08.2017

 

 

       Mária Jakubčeková

       starostka obce