Author: slatinka

Testovanie obyvateľov na ochorenie COVID-19 Marec 2021 – 10. kolo

Testovanie covid 1Pre obyvateľov obce Slatinka nad Bebravou bude zabezpečené
testovanie v mobilnom odbernom mieste zriadenom v obci
Slatina nad Bebravou v kultúrnom dome.

10. kolo testovania sa uskutoční dňa 27. marca 2021

 

Vyhradený čas na testovanie pre občanov Slatinky nad Bebravou: od 11:00 do 12:00 hod.

Z dôvodu úpravy času testovania v odbernom mieste ( od 7:00 – 15:00 hod )
prosíme o dodržanie stanovených časov, ktoré Vám boli pridelené počas posledných testovaní.

Výsledky screeningu na COVID-19 Marec 2021 – 9. kolo

Výsledky screeningu na COVID-19, ktorý sa konal v obci Slatina nad Bebravou dňa 20.3.2021

Celkový počet testovaných: 440 z toho 0 pozitívnych

Z toho:

  • s trvalým pobytom v obci Slatina nad Bebravou : 141 z toho 0 pozitívnych
  • s trvalým pobytom v obci Slatinka nad Bebravou: 53 z toho 0 pozitívnych
  • s trvalým pobytom v obci Šípkov: 49 z toho 0 pozitívnych
  • s trvalým pobytom v obci Čierna Lehota: 20 z toho 0 pozitívnych
  • s trvalým pobytom v obci Trebichava: 8 z toho 0 pozitívnych
  • s trvalým pobytom v obci Krásna Ves: 78 z toho 0 pozitívnych
  • s iným trvalým pobytom : 91 z toho 0 pozitívnych

Testovanie obyvateľov na ochorenie COVID-19 Marec 2021 – 9. kolo

Testovanie covid 1Pre obyvateľov obce Slatinka nad Bebravou bude zabezpečené
testovanie v mobilnom odbernom mieste zriadenom v obci
Slatina nad Bebravou v kultúrnom dome.

8. kolo testovania sa uskutoční dňa 20. marca 2021

 

Vyhradený čas na testovanie pre občanov Slatinky nad Bebravou: od 11:00 do 12:00 hod.

Z dôvodu úpravy času testovania v odbernom mieste ( od 7:00 – 15:00 hod )
prosíme o dodržanie stanovených časov, ktoré Vám boli pridelené počas posledných testovaní.