Koronavírus

Výsledky screeningu na COVID-19 Apríl 2021 – 14. kolo

Výsledky screeningu na COVID-19, ktorý sa konal v obci Slatina nad Bebravou dňa 24.4.2021

Celkový počet testovaných: 316  z toho 0 pozitívnych

Z toho:

 • s trvalým pobytom v obci Slatina nad Bebravou :  124 z toho 0 pozitívnych
 • s trvalým pobytom v obci Slatinka nad Bebravou:   36 z toho 0 pozitívnych
 • s trvalým pobytom v obci Šípkov:                            42 z toho  0 pozitívnych
 • s trvalým pobytom v obci Čierna Lehota:                14 z toho 0 pozitívnych
 • s trvalým pobytom v obci Trebichava:                     1 z toho  0 pozitívnych
 • s trvalým pobytom v obci Krásna Ves:                   37 z toho 0 pozitívnych
 • s iným trvalým pobytom :                                       62 z toho 0 pozitívnych

Testovanie obyvateľov na ochorenie COVID-19 Apríl 2021 – 14. kolo

Testovanie covid 1Pre obyvateľov obce Slatinka nad Bebravou bude zabezpečené
testovanie v mobilnom odbernom mieste zriadenom v obci
Slatina nad Bebravou v kultúrnom dome.

14. kolo testovania sa uskutoční dňa 24. apríla 2021

 

Vyhradený čas na testovanie pre občanov Slatinky nad Bebravou: od 11:00 do 12:00 hod.

Testovanie v mobilnom odbernom mieste v Slatine nad Bebravou bude prebiehať
v čase od 7:00 hod – 15:00 hod, pričom posledný testovaný odber bude o 14:45 hod.

UPOZORNENIE:
V odbernom mieste v Slatine nad Bebravou sa uskutoční testovanie obyvateľstva na
ochorenie Covid-19 naposledy. Od nasledujúceho týždňa sa môžete dať otestovať na
ochorenie Covid-19 v mestách, kde budú mobilné odberné miesta naďalej otvorené.

Výsledky screeningu na COVID-19 Apríl 2021 – 13. kolo

Výsledky screeningu na COVID-19, ktorý sa konal v obci Slatina nad Bebravou dňa 17.4.2021

Celkový počet testovaných: 401  z toho 0 pozitívnych

Z toho:

 • s trvalým pobytom v obci Slatina nad Bebravou : 134 z toho 0 pozitívnych
 • s trvalým pobytom v obci Slatinka nad Bebravou: 47 z toho 0 pozitívnych
 • s trvalým pobytom v obci Šípkov:                         49 z toho  0 pozitívnych
 • s trvalým pobytom v obci Čierna Lehota:             22 z toho 0 pozitívnych
 • s trvalým pobytom v obci Trebichava:                  4 z toho  0 pozitívnych
 • s trvalým pobytom v obci Krásna Ves:                60 z toho 0 pozitívnych
 • s iným trvalým pobytom:                                    85 z toho 0 pozitívnych

Testovanie obyvateľov na ochorenie COVID-19 Apríl 2021 – 13. kolo

Testovanie covid 1Pre obyvateľov obce Slatinka nad Bebravou bude zabezpečené
testovanie v mobilnom odbernom mieste zriadenom v obci
Slatina nad Bebravou v kultúrnom dome.

13. kolo testovania sa uskutoční dňa 17. apríla 2021

 

Vyhradený čas na testovanie pre občanov Slatinky nad Bebravou: od 11:00 do 12:00 hod.

Testovanie v mobilnom odbernom mieste v Slatine nad Bebravou bude prebiehať
v čase od 7:00 hod – 15:00 hod, pričom posledný testovaný odber bude o 14:45 hod.