Nakladanie s odpadmi

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2020

Obec Slatinka nad Bebravou v súlade s ust. § 4 ods. 6 zákona č.329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok 2020.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2020 je 33,202 %

Harmonogram vývozu odpadov pre rok 2021

HARMONOGRAM VÝVOZOV DRUHOTNÝCH SUROVÍN  NA ROK 2021
dátumy vývozu
Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
SKLO 4 1 1, 29 26 24 21 19 16 13 11 8 6
plasty 8 5 5 2, 30 28 25 23 20 17 15 12 10
papier 12 9 9 7 4 1, 29 27 24 21 19 16 14
domový odpad 13, 27 10,24 10, 24 7, 21 5, 19 2, 16, 30 14, 28 11, 25 8, 22 6, 20 3, 17 1, 15, 29

Harmonogram ako PDF na stiahnutie klikni TU.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019

O Z N A M

Obec Slatinka nad Bebravou v súlade s ust. § 4 ods. 6 zákona č.329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok 2019….ďalej