Oznamy OÚ

Testovanie obyvateľov na ochorenie COVID-19 Marec 2021 – 7. kolo

Testovanie covid 1Pre obyvateľov obce Slatinka nad Bebravou bude zabezpečené
testovanie v mobilnom odbernom mieste zriadenom v obci
Slatina nad Bebravou v kultúrnom dome.

7. kolo testovania sa uskutoční dňa 6. marca 2021

 

Vyhradený čas na testovanie pre občanov Slatinky nad Bebravou: od 11:00 do 12:00 hod.

Z dôvodu úpravy času testovania v odbernom mieste ( od 7:00 -12:00 hod )
prosíme o dodržanie stanovených časov, ktoré Vám boli pridelené počas posledných testovaní.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2020

Obec Slatinka nad Bebravou v súlade s ust. § 4 ods. 6 zákona č.329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok 2020.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2020 je 33,202 %

Testovanie obyvateľov na ochorenie COVID-19 Február 2021 – 6. kolo

Testovanie covid 1Pre obyvateľov obce Slatinka nad Bebravou bude zabezpečené
testovanie v mobilnom odbernom mieste zriadenom v obci
Slatina nad Bebravou v kultúrnom dome.

6. kolo testovania sa uskutoční dňa 27. februára 2021

 

Vyhradený čas na testovanie pre občanov Slatinky nad Bebravou: od 13:00 do 14:15 hod.

Dodržiavajte čas, ktorý Vám bol pridelený počas posledného
testovania, aby testovanie prebiehalo priebežne.

Všetky podrobnosti o obmedzení pohybu sú uvedené v UZNESENÍ VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 77 z 5. februára 2021 ( alternatívny odkaz ) a neskoršom doplnení v UZNESENÍ VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 88 z 13. februára 2021 ( alternatívny odkaz ).

Testovanie obyvateľov na ochorenie COVID-19 Február 2021 – 5. kolo

Testovanie covid 1Pre obyvateľov obce Slatinka nad Bebravou bude zabezpečené
testovanie v mobilnom odbernom mieste zriadenom v obci
Slatina nad Bebravou v kultúrnom dome.

5. kolo testovania sa uskutoční dňa 20. februára 2021

 

Vyhradený čas na testovanie pre občanov Slatinky nad Bebravou: od 13:00 do 14:15 hod.

Z dôvodu očakávaného nárastu záujemcov o testovanie v tomto odbernom mieste, prosíme o dodržiavanie stanovených časov, ktoré Vám boli pridelené počas posledných testovaní.

Všetky podrobnosti o obmedzení pohybu sú uvedené v UZNESENÍ VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 77 z 5. februára 2021 ( alternatívny odkaz ) a neskoršom doplnení v UZNESENÍ VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 88 z 13. februára 2021 ( alternatívny odkaz ).