Oznamy OÚ

SODB 2021 Elektronické sčítanie obyvateľov v Slatinke nad Bebravou

Sčítavanie obyvateľov domov a bytov 2021 logo Elektronické sčítanie obyvateľov sa uskutoční v plánovanom termíne od 15. 2. 2021 do 31. 3. 2021. Sčítanie obyvateľov bude plne elektronické. Obyvatelia sa sčítajú sami, v pohodlí domova a bezpečne bez ohrozenia na ich zdraví a bez kontaktu s cudzím človekom prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdu na www.scitanie.sk. Na sčítanie postačí mobil, tablet, notebook alebo osobný počítač. K dispozícii bude aj mobilná aplikácia. Vyplnenie elektronického formulára nezaberie viac ako 10 minút.

Ak sa obyvateľ nemôže alebo nevie sčítať sám alebo pomocou svojich blízkych, na splnenie povinnosti sčítať sa môže využiť asistované sčítanie. To znamená, že buď obyvateľ navštívi kontaktné miesto zriadené obcou, kde ho sčíta stacionárny asistent alebo môže telefonicky požiadať o mobilného asistenta, ktorý ho navštívi doma a sčíta ho. Na základe vládneho návrhu zákona ktorým sa má meniť a dopĺňať zákon č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa asistované sčítanie bude realizovať od 1. 4. 2021 do 31. 10. 2021, aby si povinnosť sčítať sa mohli splniť aj obyvatelia, ktorí sa nemôžu sčítať elektronicky sami, ani s pomocou blízkej osoby (napr. seniori, imobilní, zdravotne postihnutí, digitálne vylúčení a pod.).

V prípade ďalších otázok môžete kontaktovať obecný úrad na emailovej adrese: slatinkanb@gmail.com

Testovanie obyvateľov na ochorenie COVID-19 Február 2021 – 4. kolo

Testovanie covid 1Pre obyvateľov obce Slatinka nad Bebravou bude zabezpečené
testovanie v mobilnom odbernom mieste zriadenom v obci
Slatina nad Bebravou v kultúrnom dome.

4. kolo testovania sa uskutoční dňa 13. februára 2021

 

Nakoľko je obmedzený čas pre obyvateľov obce Slatinka nad
Bebravou je dôležité, aby sa občan, ktorý sa chce dať otestovať
nahlásil do 12. februára 2021 do 12:00 hod na obecnom úrade
v Slatinke nad Bebravou a bude mu pridelená časenka.

Nahlásiť sa môžete u starostky obce Slatinka nad Bebravou
na tel. číslach:
038 / 766 32 49 – počas stránkových hodín obecného úradu
0905 767 224

Testovanie je určené pre občanov od 15 do 65 rokov. Občanom nad 65 rokov, ktorí väčšinu času trávia vo svojich domovoch, testovanie neodporúčame.

Všetky podrobnosti o obmedzení pohybu sú uvedené v UZNESENÍ VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 77 z 5. februára 2021 ( alternatívny odkaz ).

Oznámenie o uložení zásielky 2 – 05.02.2021 Jozef Rýdzi

Občan: Jozef Rýdzi
Písomnosť doručená od PORT System, s.r.o dňa 05.02.2021 je uložená na obecnom
úrade v Slatinke nad Bebravou.
Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Slatinka nad Bebravou, doručuje sa
písomnosť oznámením na úradnej tabuli v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení
pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení
zákona č. 454/2004 Z. z.
Písomnosť si môžete vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Slatinke nad Bebravou
Oznámenie bolo vyvesené dňa 05.02.2021

Oznámenie o uložení zásielky 1 – 05.02.2021 Jozef Rýdzi

Občan: Jozef Rýdzi
Písomnosť doručená od PORT System, s.r.o dňa 03.02.2021 je uložená na obecnom
úrade v Slatinke nad Bebravou.
Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Slatinka nad Bebravou, doručuje sa
písomnosť oznámením na úradnej tabuli v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení
pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení
zákona č. 454/2004 Z. z.
Písomnosť si môžete vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Slatinke nad Bebravou
Oznámenie bolo vyvesené dňa 05.02.2021

Testovanie obyvateľov na ochorenie COVID-19 Február 2021 – 3. kolo

Testovanie covid 1Pre obyvateľov obce Slatinka nad Bebravou bude zabezpečené
testovanie v mobilnom odbernom mieste zriadenom v obci
Slatina nad Bebravou v kultúrnom dome.

3. kolo testovania sa uskutoční dňa 6. februára 2021

 

Nakoľko je obmedzený čas pre obyvateľov obce Slatinka nad
Bebravou je dôležité, aby sa občan, ktorý sa chce dať otestovať
nahlásil do 5. februára 2021 do 12:00 hod na obecnom úrade
v Slatinke nad Bebravou a bude mu pridelená časenka.

Nahlásiť sa môžete u starostky obce Slatinka nad Bebravou
na tel. číslach:
038 / 766 32 49 – počas stránkových hodín obecného úradu
0905 767 224

Výnimky z testovania: deti do 15 rokov a ľudia starší nad 65 rokov u ktorých sa predpokladá, že sa zdržujú len doma, ZŤP.

Všetky výnimky z testovania sú uvedené v uznesení Vlády SR č. 30 zo dňa 17.01.2021, ktoré nájdete aj na obecnej tabuli v parku.