Oznamy OÚ

Testovanie obyvateľov na ochorenie COVID-19 Január 2021

Testovanie covid 1Pre obyvateľov obce Slatinka nad Bebravou bude zabezpečené
testovanie v mobilnom odbernom mieste zriadenom v obci
Slatina nad Bebravou v kultúrnom dome.

Testovanie sa uskutoční dňa 23. januára 2021

 

Nakoľko je obmedzený čas pre obyvateľov obce Slatinka nad
Bebravou je dôležité, aby sa občan, ktorý sa chce dať otestovať
nahlásil do 21. januára 2021 na obecnom úrade
v Slatinke nad Bebravou a bude mu pridelená časenka.

Nahlásiť sa môžete u starostky obce Slatinka nad Bebravou
na tel. číslach:
038 / 766 32 49 – počas stránkových hodín obecného úradu
0905 767 224

Výnimky z testovania: deti do 15 rokov a ľudia starší nad 65 rokov u ktorých sa predpokladá, že sa zdržujú len doma, ZŤP.

Všetky výnimky z testovania sú uvedené v uznesení Vlády SR č. 30 zo dňa 17.01.2021, ktoré nájdete aj na obecnej tabuli v parku.

Oznam ako PDF na stiahnutie klikni TU.

Harmonogram vývozu odpadov pre rok 2021

HARMONOGRAM VÝVOZOV DRUHOTNÝCH SUROVÍN  NA ROK 2021
dátumy vývozu
Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
SKLO 4 1 1, 29 26 24 21 19 16 13 11 8 6
plasty 8 5 5 2, 30 28 25 23 20 17 15 12 10
papier 12 9 9 7 4 1, 29 27 24 21 19 16 14
domový odpad 13, 27 10,24 10, 24 7, 21 5, 19 2, 16, 30 14, 28 11, 25 8, 22 6, 20 3, 17 1, 15, 29

Harmonogram ako PDF na stiahnutie klikni TU.