Naša obec

Vitajte na stránkach obce Slatinka nad Bebravou!

Obec Slatinka nad Bebravou leží v Nitrianskej sprašovej pahorkatine pri juhozápadnom úpätí Strážovskej hornatiny na hornom toku Bebravy. Nadmorská výška v strede obce je 290 m n. m., v chotári 271-955 m n. m. Chotár na vrchovine, miestami s bralným povrchom a s kaňonovitými údoliami, tvoria druhohorné horniny. Prevládajú bučiny, miestami so smrekom, v nižších častiach dubobučiny. Sú tu viaceré jaskyne a vyvieračky.

Obec sa nachádza v južnej časti Strážovskej hornatiny, 16 km na sever od Bánoviec nad Bebravou, obec leží v chránenej vodohospodárskej oblasti. V jej intraviláne je prírodný zdroj pitnej vody – prameň Vrchovište, ktorý je najvýdatnejší na Slovensku. Južnú hranicu obce sčasti tvorí potok Bebrava.