Oznam o zápise do 1. ročníka ZŠ pre mesto Bánovce nad Bebravou

Dávame do pozornosti usmernenie č. 1/2021 mesta Bánovce nad Bebravou, ktoré informuje o zápise do 1. ročníka ZŠ v meste Bánovce nad Bebravou.

Termín zápisu detí do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022 je 14. – 15. apríl 2021 v čase od 10.00h – 16,00h. Bližšie informácie si špecifikuje každá škola samostatne.

Viac sa dočítate v usmernení TU.