Oznam o testovaní na COVID-19

Od 28.4.2020  vrátane 28.4.2020 nemocnica Bánovce  3.sukr. nemocnica s.r.o.

 spúšťa testovanie pacientov na COVID-19.

Odberové miesto sa nachádza z boku nemocnice

  pri ambulancii TAPCH  /pľúcna ambulancia/

je riadne označené   “ODBEROVÉ MIESTO COVID -19“ …ďalej

Zápisnica a uznesenie z II. zasadnutia OZ

Zápisnica z II. zasadnutia OZ obce Slatinka nad Bebravou, ktoré sa konalo dňa 16.4.2020 o 18.00 hod. pri kultúrnom dome v Slatinke nad Bebravou…ďalej

Uznesenie z III. zasadnutia OZ obce Slatinka nad Bebravou, ktoré sa konalo dňa 16.4.2020 o 18.00 hod. pri kultúrnom dome v Slatinke nad Bebravou….ďalej