POZVÁNKA na I. verejnú schôdzu v roku 2020.

POZVÁNKA

Starostka obce a poslanci Obecného zastupiteľstva

obce Slatinka nad Bebravou

pozývajú všetkých občanov na

I.verejnú schôdzu v roku 2020

dňa  18.9.2020 (piatok) o 18.00 hod.

v dolnej sále kultúrneho domu v Slatinke nad Bebravou

s návrhom programu:…ďalej