Príkaz starostky obce č.1/2020

Príkaz starostky obce č.1/2020

k preventívnym opatreniam v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom

V záujme zabezpečenia maximálnej ochrany zdravia obyvateľov obce Slatinka nad Bebravou pred ochorením spôsobeným koronavírusom COVID-19 vydávam tento príkaz š. 1/2020 k preventívnym opatreniam ….ďalej