Príkazu starostky obce č. 3/2020

Príkazu starostky obce č. 3/2020

k preventívnym opatreniam

a v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom

V záujme zabezpečenia maximálnej ochrany zdravia obyvateľov   ďalej…