SODB 2021 Elektronické sčítanie obyvateľov v Slatinke nad Bebravou

Sčítavanie obyvateľov domov a bytov 2021 logo Elektronické sčítanie obyvateľov sa uskutoční v plánovanom termíne od 15. 2. 2021 do 31. 3. 2021. Sčítanie obyvateľov bude plne elektronické. Obyvatelia sa sčítajú sami, v pohodlí domova a bezpečne bez ohrozenia na ich zdraví a bez kontaktu s cudzím človekom prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdu na www.scitanie.sk. Na sčítanie postačí mobil, tablet, notebook alebo osobný počítač. K dispozícii bude aj mobilná aplikácia. Vyplnenie elektronického formulára nezaberie viac ako 10 minút.

Ak sa obyvateľ nemôže alebo nevie sčítať sám alebo pomocou svojich blízkych, na splnenie povinnosti sčítať sa môže využiť asistované sčítanie. To znamená, že buď obyvateľ navštívi kontaktné miesto zriadené obcou, kde ho sčíta stacionárny asistent alebo môže telefonicky požiadať o mobilného asistenta, ktorý ho navštívi doma a sčíta ho. Na základe vládneho návrhu zákona ktorým sa má meniť a dopĺňať zákon č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa asistované sčítanie bude realizovať od 1. 4. 2021 do 31. 10. 2021, aby si povinnosť sčítať sa mohli splniť aj obyvatelia, ktorí sa nemôžu sčítať elektronicky sami, ani s pomocou blízkej osoby (napr. seniori, imobilní, zdravotne postihnutí, digitálne vylúčení a pod.).

V prípade ďalších otázok môžete kontaktovať obecný úrad na emailovej adrese: slatinkanb@gmail.com