SODB

SODB 2021 Elektronické sčítanie obyvateľov v Slatinke nad Bebravou

Oficiálna stránka: https://www.scitanie.sk

Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov. Sčítava sa každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Údaje, ktoré obyvateľ počas sčítania do formulára uvedie sa vzťahujú k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je 1. január 2021.

SODB 2021 v skratke

TV spot B from Štatistický úrad SR on Vimeo.