Súčasnosť

Slatinka nad Bebravou – Súčasnosť obce

Demografia

    Počet obyvateľov k 31.12.2019:

    spolu: 198
    muži: 100
    ženy: 98
  

Infraštruktúra

    Občianska a technická vybavenosť:

    Predajňa potravinárskeho tovaru
    Pohostinské odbytové stredisko
    Verejný vodovod
    Rozvodná sieť plynu
    Komunálny odpad
    Využívaný komunálny odpad
    Zneškodňovaný komunálny odpad

Zdroj: Mestská a obecná štatistika