Testovanie obyvateľov na ochorenie COVID-19 Február 2021 – 4. kolo

Testovanie covid 1Pre obyvateľov obce Slatinka nad Bebravou bude zabezpečené
testovanie v mobilnom odbernom mieste zriadenom v obci
Slatina nad Bebravou v kultúrnom dome.

4. kolo testovania sa uskutoční dňa 13. februára 2021

 

Nakoľko je obmedzený čas pre obyvateľov obce Slatinka nad
Bebravou je dôležité, aby sa občan, ktorý sa chce dať otestovať
nahlásil do 12. februára 2021 do 12:00 hod na obecnom úrade
v Slatinke nad Bebravou a bude mu pridelená časenka.

Nahlásiť sa môžete u starostky obce Slatinka nad Bebravou
na tel. číslach:
038 / 766 32 49 – počas stránkových hodín obecného úradu
0905 767 224

Testovanie je určené pre občanov od 15 do 65 rokov. Občanom nad 65 rokov, ktorí väčšinu času trávia vo svojich domovoch, testovanie neodporúčame.

Všetky podrobnosti o obmedzení pohybu sú uvedené v UZNESENÍ VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 77 z 5. februára 2021 ( alternatívny odkaz ).