Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť v karanténe

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Trnavská cesta 52
P.O.BOX 45
826 45 Bratislava

V Bratislave, dňa 09. 03. 2020

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe

Osoba, ktorej bola nariadená domáca izolácia, alebo izolácia v zdravotníckom zariadení je
povinná počas celej doby karantény (14 dní):
a) sledovať svoj zdravotný stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov:..ďalej..