Verejné obstarávanie

Obec Slatinka nad Bebravou je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Obec zriaďuje svoj „Profil verejného obstarávateľa“, na ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania. Podľa § 64 zákona o verejnom obstarávaní zverejňujeme informácie a dokumenty z procesu obstarávania v členení podľa jednotlivých verejných obstarávaní.

 

Profil verejného obstarávateľa

Identifikačné údaje:

Názov organizácie: Obec Slatinka nad Bebravou

Sídlo: Obecný úrad Slatinka nad Bebravou, Slatinka nad Bebravou č. 103, 956 53 Slatinka nad Bebravou

IČO: 00800058

Štatutárny zástupca: Ing. Zuzana Koláriková, starosta obce

Kontakt:
tel.     +421387663249
mobil +421905767224
email slatinkanb@gmail.com

 

Prehľad verejných obstarávaní

Verejné obstarávanie 2021
Verejné obstarávanie 2020