Voľby do NR SR 2020

Výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 2020 v obci Slatinka nad Bebravou

Emailová adresa  na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu: slatinkanb@mail.telekom.sk.

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zo 4.novembra2019 o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky….ďalej

Informácie pre voliča…ďalej

Žiadosť o voľbu poštou pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 voliča, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia …ďalej