Výsledky screeningu na COVID-19 Apríl 2021 – 12. kolo

Výsledky screeningu na COVID-19, ktorý sa konal v obci Slatina nad Bebravou dňa 10.4.2021

Celkový počet testovaných: 377 z toho 0 pozitívnych

Z toho:

  • s trvalým pobytom v obci Slatina nad Bebravou : 132 z toho 0 pozitívnych
  • s trvalým pobytom v obci Slatinka nad Bebravou: 46 z toho 0 pozitívnych
  • s trvalým pobytom v obci Šípkov: 45 z toho 0 pozitívnych
  • s trvalým pobytom v obci Čierna Lehota: 19 z toho 0 pozitívnych
  • s trvalým pobytom v obci Trebichava: 3 z toho 0 pozitívnych
  • s trvalým pobytom v obci Krásna Ves: 53 z toho 0 pozitívnych
  • s iným trvalým pobytom : 79 z toho 0 pozitívnych