Výsledky screeningu na COVID-19 Apríl 2021 – 14. kolo

Výsledky screeningu na COVID-19, ktorý sa konal v obci Slatina nad Bebravou dňa 24.4.2021

Celkový počet testovaných: 316  z toho 0 pozitívnych

Z toho:

  • s trvalým pobytom v obci Slatina nad Bebravou :  124 z toho 0 pozitívnych
  • s trvalým pobytom v obci Slatinka nad Bebravou:   36 z toho 0 pozitívnych
  • s trvalým pobytom v obci Šípkov:                            42 z toho  0 pozitívnych
  • s trvalým pobytom v obci Čierna Lehota:                14 z toho 0 pozitívnych
  • s trvalým pobytom v obci Trebichava:                     1 z toho  0 pozitívnych
  • s trvalým pobytom v obci Krásna Ves:                   37 z toho 0 pozitívnych
  • s iným trvalým pobytom :                                       62 z toho 0 pozitívnych