Výsledky screeningu na COVID-19 Február 2021 – 4. kolo

Výsledky screeningu na COVID-19, ktorý sa konal v obci Slatina nad Bebravou dňa 13.02.2021

Celkový počet testovaných: 367
Pozitívnych: 0

 • s trvalým pobytom v obci Slatina nad Bebravou:
  155 z toho 0 pozitívnych
 • s trvalým pobytom v obci Slatinka nad Bebravou:
  54 z toho 0 pozitívnych
 • s trvalým pobytom v obci Šípkov:
  46 z toho 0 pozitívnych
 • s trvalým pobytom v obci Čierna Lehota:
  22 z toho 0 pozitívnych
 • s trvalým pobytom v obci Trebichava:
  8 z toho 0 pozitívnych
 • s iným trvalým pobytom:
  82 z toho 0 pozitívnych