Výsledky screeningu na COVID-19 Február 2021 – 5. kolo

Výsledky screeningu na COVID-19, ktorý sa konal v obci Slatina nad Bebravou dňa 20.02.2021

Celkový počet testovaných: 411
Pozitívnych: 2 (0,48%)

 • s trvalým pobytom v obci Slatina nad Bebravou:
  145 z toho 1 pozitívnych (0,65%)
 • s trvalým pobytom v obci Slatinka nad Bebravou:
  56 z toho 0 pozitívnych
 • s trvalým pobytom v obci Šípkov:
  46 z toho 0 pozitívnych
 • s trvalým pobytom v obci Čierna Lehota:
  22 z toho 0 pozitívnych
 • s trvalým pobytom v obci Trebichava:
  9 z toho 0 pozitívnych
 • s iným trvalým pobytom:
  133 z toho 1 pozitívnych (0,75%)