Výsledky screeningu na COVID-19 Marec 2021 – 10. kolo

Výsledky screeningu na COVID-19, ktorý sa konal v obci Slatina nad Bebravou dňa 27.3.2021

Celkový počet testovaných: 404 z toho 2 pozitívni 0,5%

Z toho:

  • s trvalým pobytom v obci Slatina nad Bebravou : 127 z toho 0 pozitívnych
  • s trvalým pobytom v obci Slatinka nad Bebravou: 53 z toho 0 pozitívnych
  • s trvalým pobytom v obci Šípkov: 47 z toho 0 pozitívnych
  • s trvalým pobytom v obci Čierna Lehota: 16 z toho 0 pozitívnych
  • s trvalým pobytom v obci Trebichava: 6 z toho 2 pozitívni t.j.33,34%
  • s trvalým pobytom v obci Krásna Ves: 65 z toho 0 pozitívnych
  • s iným trvalým pobytom : 90 z toho 0 pozitívnych