Výsledky screeningu na COVID-19 Marec 2021 – 9. kolo

Výsledky screeningu na COVID-19, ktorý sa konal v obci Slatina nad Bebravou dňa 20.3.2021

Celkový počet testovaných: 440 z toho 0 pozitívnych

Z toho:

  • s trvalým pobytom v obci Slatina nad Bebravou : 141 z toho 0 pozitívnych
  • s trvalým pobytom v obci Slatinka nad Bebravou: 53 z toho 0 pozitívnych
  • s trvalým pobytom v obci Šípkov: 49 z toho 0 pozitívnych
  • s trvalým pobytom v obci Čierna Lehota: 20 z toho 0 pozitívnych
  • s trvalým pobytom v obci Trebichava: 8 z toho 0 pozitívnych
  • s trvalým pobytom v obci Krásna Ves: 78 z toho 0 pozitívnych
  • s iným trvalým pobytom : 91 z toho 0 pozitívnych