Výsledky volieb do VÚC 2017

V/15

 

Kód volebného obvodu

 

301

 

 

Z á p i s n i c a

 

obvodnej volebnej komisie o výsledku volieb vo volebnom obvode číslo 1

 

vo voľbách do orgánov Trenčianskeho samosprávneho kraja konaných 04.11.2017

 

 

 

 

 

I.

 

Obvodná volebná komisia zistila tieto výsledky hlasovania:

 

Počet volebných okrskov

62

Počet okrskových volebných komisií, ktoré doručili výsledok hlasovania

62

Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov

30 600

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní

8 212

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku

8 211

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva

8 080

Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť

3

Počet zvolených poslancov

3

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu samosprávneho kraja

7 932

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AF124 3/3011 / 605.11.2017 03:42:45

II.

 

Kandidáti, ktorí boli vo volebnom obvode zvolení za poslancov zastupiteľstva, v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:

 

 

Číslo

 

Politická strana,

 

Počet

 

Por.

kand.

 

politické hnutie alebo koalícia,

 

 

Meno a priezvisko kandidáta

Kód

platných

 

čís.

na hl.

ktorá kandidáta navrhla

 

 

 

hlasov

 

 

lístku

 

alebo nezávislý kandidát

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

12.

Zuzana Máčeková, Ing.

nezávislý kandidát

 

3 425

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

13.

Rudolfa Novotná, PhDr. PaedDr.

nezávislý kandidát

 

2 692

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

6.

Mária Hajšová, Ing., PhD.

SMER - sociálna demokracia

148

2 422

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenská národná strana

147

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOST - HÍD

125

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strana zelených

161

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AF124 3/3012 / 605.11.2017 03:42:45

III.

 

Náhradníci, ktorí ako kandidáti neboli vo volebnom obvode zvolení za poslancov zastupiteľstva, v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:

 

 

Číslo

 

Politická strana,

 

Počet

 

Por.

kand.

 

politické hnutie alebo koalícia,

 

 

Meno a priezvisko kandidáta

Kód

platných

 

čís.

na hl.

ktorá kandidáta navrhla

 

 

 

hlasov

 

 

lístku

 

alebo nezávislý kandidát

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

7.

Marián Chovanec

nezávislý kandidát

 

1 466

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

4.

Peter Bulík, Mgr.

SMER - sociálna demokracia

148

1 412

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenská národná strana

147

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOST - HÍD

125

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strana zelených

161

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

18.

Nadežda Zaťková

nezávislý kandidát

 

1 227

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

11.

Ján Kšiňan, Ing., PhD.

nezávislý kandidát

 

1 122

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

8.

Ladislav Chudoba

nezávislý kandidát

 

957

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

10.

Peter Králik, Mgr.

nezávislý kandidát

 

950

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

16.

Stanislav Vavro, Ing.

nezávislý kandidát

 

898

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

15.

Peter Ševčík, Ing.

Sloboda a Solidarita

144

842

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé

137

 

 

 

 

 

osobnosti (OĽANO)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kresťanskodemokratické hnutie

118

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Občianska konzervatívna strana

134

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVA

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmena zdola, Demokratická únia

169

 

 

 

 

 

Slovenska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

17.

Jana Záhumenská, Mgr.

SMER - sociálna demokracia

148

787

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenská národná strana

147

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOST - HÍD

125

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strana zelených

161

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

5.

Anton Grňo

Kotleba - Ľudová strana Naše

121

777

 

 

 

 

Slovensko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

2.

Božena Bobušová, Mgr.

Sloboda a Solidarita

144

625

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé

137

 

 

 

 

 

osobnosti (OĽANO)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kresťanskodemokratické hnutie

118

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Občianska konzervatívna strana

134

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVA

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmena zdola, Demokratická únia

169

 

 

 

 

 

Slovenska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

14.

Lukáš Šarina

Kotleba - Ľudová strana Naše

121

521

 

 

 

 

Slovensko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

9.

Pavol Kovalíček

nezávislý kandidát

 

475

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AF124 3/3013 / 605.11.2017 03:42:45

Náhradníci, ktorí ako kandidáti neboli vo volebnom obvode zvolení za poslancov zastupiteľstva, v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:

 

 

Číslo

 

Politická strana,

 

Počet

 

Por.

kand.

 

politické hnutie alebo koalícia,

 

 

Meno a priezvisko kandidáta

Kód

platných

 

čís.

na hl.

ktorá kandidáta navrhla

 

 

 

hlasov

 

 

lístku

 

alebo nezávislý kandidát

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

1.

Štefan Bartek

Národ a Spravodlivosť - naša

126

342

 

 

 

 

strana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

3.

Jozef Bočinec

Národ a Spravodlivosť - naša

126

117

 

 

 

 

strana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AF124 3/3014 / 605.11.2017 03:42:45

IV.

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na predsedu samosprávneho kraja podľa poradia na hlasovacom lístku:

 

Číslo

Počet

Číslo

Počet

Číslo

Počet

Číslo

Počet

 

kand.

kand.

kand.

kand.

 

platných

platných

platných

platných

 

na hl.

na hl.

na hl.

na hl.

 

hlasov

hlasov

hlasov

hlasov

 

lístku

lístku

lístku

lístku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

4 392

9.

-

17.

-

25.

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

432

10.

-

18.

-

26.

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

1 727

11.

-

19.

-

27.

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

133

12.

-

20.

-

28.

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

984

13.

-

21.

-

29.

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

44

14.

-

22.

-

30.

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

220

15.

-

23.

-

31.

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

-

16.

-

24.

-

32.

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AF124 3/3015 / 605.11.2017 03:42:45

V.

 

Z celkového počtu ...............

členov komisie bolo prítomných ...............

členov.

Ďalej boli prítomní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápisnica vrátane príloh obsahuje ............... listov, správnosť údajov potvrdzujú členovia obvodnej volebnej

 

komisie vlastnoručnými podpismi.

 

 

 

 

 

Predseda obvodnej volebnej komisie:

 

Jozef Kocúr

meno a priezviskopodpis

 

 

Členovia obvodnej volebnej komisie:

 

meno a priezviskopodpis

 

 

Ing. Lenka Chuťková

 

PaedDr. Andrea Bučková

 

Anton Grňo

 

Mgr. Marieta Ševčíková

 

 

 

 

 

Zápisnicu nepodpísal:

 

 

 

 

Dôvody nepodpísania zápisnice:

 

 

 

 

Dátum a čas podpísania zápisnice: ............................................................

 

 

 

 

 

 

 

AF124 3/3016 / 605.11.2017 03:42:45

Výsledky volieb do VÚC 2017