Vyzýva občanov na striktné dodržiavanie opatrení týkajúcich sa ochorenia COVID-19

Dňa 24.2.2021 vydalo okresné riaditeľstvo policajného zboru v Bánovciach nad Bebravou upozornenie na dodržiavanie opatrení.

Z dôvodu pretrvávajúcej nepriaznivej epidemiologickej situácie v okrese Bánovce nad
Bebravou, Policajný zbor opakovane vyzýva občanov na striktné dodržiavanie opatrení
týkajúcich sa ochorenia COVID-19.

Viac sa dočítate v priloženom dokumente.