Zápisnica a uznesenie z I.zasadnutia OZ

Zápisnica z I. zasadnutia OZ obce Slatinka nad Bebravou, ktoré sa konalo dňa 20.1.2020 o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Slatinke nad Bebravou…ďalej

Uznesenie z I. zasadnutia OZ obce Slatinka nad Bebravou, ktoré sa konalo dňa 20.1.2020 o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Slatinke nad Bebravou….ďalej