Zápisnica a uznesenie z V. zasadnutia OZ

Zápisnica z V. zasadnutia OZ obce Slatinka nad Bebravou, ktoré sa konalo dňa 23.9.2019 o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Slatinke nad Bebravou.

… ďalej

Uznesenie z V. zasadnutia OZ obce Slatinka nad Bebravou, ktoré sa konalo dňa 23.9.2019 o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Slatinke nad Bebravou.

… ďalej