Zápisnica a uznesenie z VI. zasadnutia OZ

Zápisnica z VI. zasadnutia OZ obce Slatinka nad Bebravou, ktoré sa konalo dňa 8.10.2019 o 19.00 hod. v kultúrnom dome v Slatinke nad Bebravou.

…ďalej 

Uznesenie z VI. zasadnutia OZ obce Slatinka nad Bebravou, ktoré sa konalo dňa 8.10.2019 o 19.00 hod. v kultúrnom dome v Slatinke nad Bebravou.

…ďalej