Zápisnica a uznesenie z VII.zasadnutia OZ

Zápisnica z VII. zasadnutia OZ obce Slatinka nad Bebravou, ktoré sa konalo dňa 18.11.2019 o 18.30 hod. v kultúrnom dome v Slatinke nad Bebravou…ďalej

Uznesenie z VII. zasadnutia OZ obce Slatinka nad Bebravou, ktoré sa konalo dňa 18.11.2019 o 18.30 hod. v kultúrnom dome v Slatinke nad Bebravou….ďalej