Zápisnica a uznesenie zo VI. zasadnutia OZ

Zápisnica zo VI. zasadnutia OZ obce Slatinka nad Bebravou, ktoré sa konalo dňa 9.12.2020 o 17.30 hod. v kultúrnom dome v Slatinke nad Bebravou ….ďalej.

Uznesenie zo VI. zasadnutia OZ obce Slatinka nad Bebravou, ktoré sa konalo dňa 9.12.2020 o 17.30 hod. v kultúrnom dome v Slatinke nad Bebravou…ďalej.