Zo života obce

24.10.2019 Október – mesiac úcty k starším

Dňa 24.10.2019 sa v našej obci konalo stretnutie občanov pri príležitosti „Október – mesiac úcty k starším“.

Stretnutie otvorila starostka obce, privítala hostí a prenechala priestor deťom z Materskej školy Krásna Ves, ktorú navštevujú aj deti zo Slatinky nad Bebravou. Deti spolu s pani učiteľkou pripravili krátky program práve na túto príležitosť. Vystúpenie bolo skvelé a originálne a užili sme si ho nielen my, diváci, ale určite aj samotné deti.

Program pokračoval prezentáciou „Žime teraz a stárnime potom“ pani Mgr. Kataríny Kernovej, ktorá sa dlhoročne venuje zdravej výžive, je aktívnou členkou neziskovej organizácie Život a zdravie, prostredníctvom ktorej prednáša o zdravom životnom štýle, spoluorganizuje tábory zdravia a školy varenia (viď viac info na www.zivotazdravie.sk). V rámci prednášky bolo predstavených sedem zdravých návykov, ktorých dodržiavaním môže každý z nás znížiť dokonca o niekoľko rokov svoj biologický vek. To už závisí na každom z nás. Všetci si ale prajeme, aby tu naši seniori s nami boli čo najdlhšie, mali krásny a spokojný život a boli tak oporou svojim deťom a vnúčatám.

Nasledovala prednáška „Desatoro bezpečného seniora“, ktorú pripravilo Ministerstvo vnútra odbor boja proti kriminalite (viď viac info na www.desatoro.sk). Odprezentovala ju pani Mgr. Soňa Mikušová, asistentka koordinátora projektu na regionálnej úrovni z okresného úradu v Trenčíne. V rámci prednášky sme mali možnosť vidieť niekoľko krátkych filmov, ktoré poukazovali na správanie sa ľudí v konkrétnych stresových a emocionálne náročných situáciach, pričom dôraz bol kladený práve na seniorov, ktorí v snahe pomôcť svojim najbližším, častokrát naletia podvodníkom a tí ich oberú aj o posledné nasporené peniaze. Uvedené príklady vyvolali diskusiu, seniori ďalej debatovali s prednášajúcou o prípadoch, ktoré sa už naozaj stali a videli ich v televízii. Prednášajúcej patrí veľká vďaka za cenné rady a návody, ako sa správne zachovať v podobnej situácii, zároveň všetci veríme, že u nás sa niečo podobné nikdy nestane.

Po prednáške starostka obce zablahoželala jubilantom, ktorí v roku 2019 oslávili okrúhle, alebo polookrúhle výročie (viď foto nižšie), poďakovala prednášajúcim a začala sa voľná zábava pri živej hudbe.

Na záver v mene starostky obce a poslancov OZ ďakujeme všetkým, ktorí toto krásne náučné ale aj zábavné popoludnie strávili spolu s nami, šikovným gazdinkám ďakujeme za pomoc s občerstvením a manželom Mišákovým za zorganizovanie hudobného programu. Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie pri inej peknej príležitosti a zároveň veríme, že naši seniori sa budú stretávať pravidelne, s čím sme pripravení im pomôcť.

Mgr.Monika Jakubčeková                                                                                                                                                 poslankyňa OZ