Kontakt

Obecný úrad Slatinka nad Bebravou     

č.103

956 53 Slatinka nad Bebravou

IČO:  00800058

DIČ: 2021054519

Bankové spojenie :Prima banka Slovensko, a.s. ,

č.účtu: SK78 5600 0000 0006 7058 5001

Tel/Fax: 038 7663249

Email: slatinkanb@mail.telekom.sk

Napíšte nám priamo z formulára: