Kontakt

Adresa OÚ Slatinka nad Bebravou
Slatinka nad Bebravou č. 103
956 53
0387663249, 0905767224
slatinkanb@gmail.com
IČO: 00800058
DIČ: 2021054519
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko a.s. IBAN: SK78 5600 0000 0006 7058 5001

Napíšte nám priamo z formulára: