Separovanie a harmonogram zberu komunálneho odpadu

Povinnosť separovať komunálne odpady vyplýva zo zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch.

Od roku 2006 musia obce a mestá povinne separovať zelený odpad. Od roku 2010 vzniká povinnosť separovať zložky komunálneho odpadu ako napr. papier, sklo, plasty, kovové obaly. Čítať ďalej…

Harmonogram vývozu separovaného odpadu pre rok 2021 je priložený v nasledujúcej tabuľke alebo obrázku nižšie:

HARMONOGRAM VYVOZOV ODPADOV 2021 Slatinka nad Bebravou pre mobil

Prehľad oznamov: Nakladanie s odpadmi