Separovanie a harmonogram zberu komunálneho odpadu

Povinnosť separovať komunálne odpady vyplýva zo zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch.

Od roku 2006 musia obce a mestá povinne separovať zelený odpad. Od roku 2010 vzniká povinnosť separovať zložky komunálneho odpadu ako napr. papier, sklo, plasty, kovové obaly.

Ako správne separovať sa dočítate na tomto odkaze.

Harmonogram vývozu separovaného odpadu pre rok 2022 je priložený v nasledujúcej tabuľke alebo obrázku nižšie:

HARMONOGRAM-VYVOZOV-ODPADOV-2022-Slatinka-nad-Bebravou

 

Prehľad oznamov: Nakladanie s odpadmi