Príkaz starostky obce č.1/2020

Príkaz starostky obce č.1/2020

k preventívnym opatreniam v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom

V záujme zabezpečenia maximálnej ochrany zdravia obyvateľov obce Slatinka nad Bebravou pred ochorením spôsobeným koronavírusom COVID-19 vydávam tento príkaz š. 1/2020 k preventívnym opatreniam ….ďalej

 

Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť v karanténe

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Trnavská cesta 52
P.O.BOX 45
826 45 Bratislava

V Bratislave, dňa 09. 03. 2020

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe

Osoba, ktorej bola nariadená domáca izolácia, alebo izolácia v zdravotníckom zariadení je
povinná počas celej doby karantény (14 dní):
a) sledovať svoj zdravotný stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov:..ďalej..

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019

O Z N A M

Obec Slatinka nad Bebravou v súlade s ust. § 4 ods. 6 zákona č.329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok 2019….ďalej

Zápisnica a uznesenie z I.zasadnutia OZ

Zápisnica z I. zasadnutia OZ obce Slatinka nad Bebravou, ktoré sa konalo dňa 20.1.2020 o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Slatinke nad Bebravou…ďalej

Uznesenie z I. zasadnutia OZ obce Slatinka nad Bebravou, ktoré sa konalo dňa 20.1.2020 o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Slatinke nad Bebravou….ďalej