OÚ Trenčín-Upovedomenie

OÚ Trenčín

Obor opravných prostriedkov

VEC:

Upovedomenie o začatí konania vo veci:určenie lesného celku Slatina nad Bebravou

ďalej…