Testovanie obyvateľov na ochorenie COVID-19 Február 2021 – 3. kolo

Testovanie covid 1Pre obyvateľov obce Slatinka nad Bebravou bude zabezpečené
testovanie v mobilnom odbernom mieste zriadenom v obci
Slatina nad Bebravou v kultúrnom dome.

3. kolo testovania sa uskutoční dňa 6. februára 2021

 

Nakoľko je obmedzený čas pre obyvateľov obce Slatinka nad
Bebravou je dôležité, aby sa občan, ktorý sa chce dať otestovať
nahlásil do 5. februára 2021 do 12:00 hod na obecnom úrade
v Slatinke nad Bebravou a bude mu pridelená časenka.

Nahlásiť sa môžete u starostky obce Slatinka nad Bebravou
na tel. číslach:
038 / 766 32 49 – počas stránkových hodín obecného úradu
0905 767 224

Výnimky z testovania: deti do 15 rokov a ľudia starší nad 65 rokov u ktorých sa predpokladá, že sa zdržujú len doma, ZŤP.

Všetky výnimky z testovania sú uvedené v uznesení Vlády SR č. 30 zo dňa 17.01.2021, ktoré nájdete aj na obecnej tabuli v parku.