Výsledky screeningu na COVID-19 Apríl 2021 – 11. kolo

Výsledky screeningu na COVID-19, ktorý sa konal v obci Slatina nad Bebravou dňa 3.4.2021

Celkový počet testovaných: 420 z toho 0 pozitívnych

Z toho:

  • s trvalým pobytom v obci Slatina nad Bebravou : 129 z toho 0 pozitívnych
  • s trvalým pobytom v obci Slatinka nad Bebravou: 48 z toho 0 pozitívnych
  • s trvalým pobytom v obci Šípkov: 52 z toho 0 pozitívnych
  • s trvalým pobytom v obci Čierna Lehota: 26 z toho 0 pozitívnych
  • s trvalým pobytom v obci Trebichava: 5 z toho 0 pozitívnych
  • s trvalým pobytom v obci Krásna Ves: 62 z toho 0 pozitívnych
  • s iným trvalým pobytom : 98 z toho 0 pozitívnych