Zápisnica a uznesenie z II. zasadnutia OZ

Zápisnica z II. zasadnutia OZ obce Slatinka nad Bebravou, ktoré sa konalo dňa 16.4.2020 o 18.00 hod. pri kultúrnom dome v Slatinke nad Bebravou…ďalej

Uznesenie z III. zasadnutia OZ obce Slatinka nad Bebravou, ktoré sa konalo dňa 16.4.2020 o 18.00 hod. pri kultúrnom dome v Slatinke nad Bebravou….ďalej