Zápisnica a uznesenie z III. zasadnutia OZ

Zápisnica z III. zasadnutia OZ obce Slatinka nad Bebravou, ktoré sa konalo dňa 11.6.2020 o 18.00 hod. pri kultúrnom dome v Slatinke nad Bebravou…ďalej

Uznesenie z III. zasadnutia OZ obce Slatinka nad Bebravou, ktoré sa konalo dňa 11.6.2020 o 18.00 hod. pri kultúrnom dome v Slatinke nad Bebravou…ďalej