Oznámenie

956 53 Obec Slatinka nad Bebravou č.103

 

 

 

 

 

 

 

OZNÁMENIE

 

o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu

pre voľby do orgánov samosprávy obcí

10.novembra 2018

 

 

 Obecné zastupiteľstvo v Slatinke nad Bebravou v zmysle § 166 zákona č.180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením č.2 zo dňa 26.6.2018 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Slatinke nad Bebravou bude mať 5 poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.

 

 

 

V Slatinke nad Bebravou, dňa 10.08.2018