Výsledky screeningu na COVID-19 Apríl 2021 – 13. kolo

Výsledky screeningu na COVID-19, ktorý sa konal v obci Slatina nad Bebravou dňa 17.4.2021

Celkový počet testovaných: 401  z toho 0 pozitívnych

Z toho:

  • s trvalým pobytom v obci Slatina nad Bebravou : 134 z toho 0 pozitívnych
  • s trvalým pobytom v obci Slatinka nad Bebravou: 47 z toho 0 pozitívnych
  • s trvalým pobytom v obci Šípkov:                         49 z toho  0 pozitívnych
  • s trvalým pobytom v obci Čierna Lehota:             22 z toho 0 pozitívnych
  • s trvalým pobytom v obci Trebichava:                  4 z toho  0 pozitívnych
  • s trvalým pobytom v obci Krásna Ves:                60 z toho 0 pozitívnych
  • s iným trvalým pobytom:                                    85 z toho 0 pozitívnych