Testovanie obyvateľov na ochorenie COVID-19 Apríl 2021 – 14. kolo

Testovanie covid 1Pre obyvateľov obce Slatinka nad Bebravou bude zabezpečené
testovanie v mobilnom odbernom mieste zriadenom v obci
Slatina nad Bebravou v kultúrnom dome.

14. kolo testovania sa uskutoční dňa 24. apríla 2021

 

Vyhradený čas na testovanie pre občanov Slatinky nad Bebravou: od 11:00 do 12:00 hod.

Testovanie v mobilnom odbernom mieste v Slatine nad Bebravou bude prebiehať
v čase od 7:00 hod – 15:00 hod, pričom posledný testovaný odber bude o 14:45 hod.

UPOZORNENIE:
V odbernom mieste v Slatine nad Bebravou sa uskutoční testovanie obyvateľstva na
ochorenie Covid-19 naposledy. Od nasledujúceho týždňa sa môžete dať otestovať na
ochorenie Covid-19 v mestách, kde budú mobilné odberné miesta naďalej otvorené.