Zápisnica a uznesenie zo IV. zasadnutia OZ

Zápisnica zo IV. zasadnutia OZ obce Slatinka nad Bebravou, ktoré sa konalo dňa 21.7.2020 o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Slatinke nad Bebravou…ďajej.

Uznesenie zo IV. zasadnutia OZ obce Slatinka nad Bebravou, ktoré sa konalo dňa 21.7.2020 o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Slatinke nad Bebravou…ďalej.