Koronavírus

Testovanie obyvateľov na ochorenie COVID-19 Apríl 2021 – 12. kolo

Testovanie covid 1Pre obyvateľov obce Slatinka nad Bebravou bude zabezpečené
testovanie v mobilnom odbernom mieste zriadenom v obci
Slatina nad Bebravou v kultúrnom dome.

12. kolo testovania sa uskutoční dňa 10. apríla 2021

 

Vyhradený čas na testovanie pre občanov Slatinky nad Bebravou: od 11:00 do 12:00 hod.

Testovanie v mobilnom odbernom mieste v Slatine nad Bebravou bude prebiehať
v čase od 7:00 hod – 15:00 hod, pričom posledný testovaný odber bude o 14:45 hod.

Výsledky screeningu na COVID-19 Apríl 2021 – 11. kolo

Výsledky screeningu na COVID-19, ktorý sa konal v obci Slatina nad Bebravou dňa 3.4.2021

Celkový počet testovaných: 420 z toho 0 pozitívnych

Z toho:

 • s trvalým pobytom v obci Slatina nad Bebravou : 129 z toho 0 pozitívnych
 • s trvalým pobytom v obci Slatinka nad Bebravou: 48 z toho 0 pozitívnych
 • s trvalým pobytom v obci Šípkov: 52 z toho 0 pozitívnych
 • s trvalým pobytom v obci Čierna Lehota: 26 z toho 0 pozitívnych
 • s trvalým pobytom v obci Trebichava: 5 z toho 0 pozitívnych
 • s trvalým pobytom v obci Krásna Ves: 62 z toho 0 pozitívnych
 • s iným trvalým pobytom : 98 z toho 0 pozitívnych

Testovanie obyvateľov na ochorenie COVID-19 Apríl 2021 – 11. kolo

Testovanie covid 1Pre obyvateľov obce Slatinka nad Bebravou bude zabezpečené
testovanie v mobilnom odbernom mieste zriadenom v obci
Slatina nad Bebravou v kultúrnom dome.

11. kolo testovania sa uskutoční dňa 3. apríla 2021

 

Vyhradený čas na testovanie pre občanov Slatinky nad Bebravou: od 11:00 do 12:00 hod.

Testovanie v mobilnom odbernom mieste v Slatine nad Bebravou bude prebiehať
v čase od 7:00 hod – 15:00 hod, pričom posledný testovaný odber bude o 14:45 hod.

Výsledky screeningu na COVID-19 Marec 2021 – 10. kolo

Výsledky screeningu na COVID-19, ktorý sa konal v obci Slatina nad Bebravou dňa 27.3.2021

Celkový počet testovaných: 404 z toho 2 pozitívni 0,5%

Z toho:

 • s trvalým pobytom v obci Slatina nad Bebravou : 127 z toho 0 pozitívnych
 • s trvalým pobytom v obci Slatinka nad Bebravou: 53 z toho 0 pozitívnych
 • s trvalým pobytom v obci Šípkov: 47 z toho 0 pozitívnych
 • s trvalým pobytom v obci Čierna Lehota: 16 z toho 0 pozitívnych
 • s trvalým pobytom v obci Trebichava: 6 z toho 2 pozitívni t.j.33,34%
 • s trvalým pobytom v obci Krásna Ves: 65 z toho 0 pozitívnych
 • s iným trvalým pobytom : 90 z toho 0 pozitívnych

Testovanie obyvateľov na ochorenie COVID-19 Marec 2021 – 10. kolo

Testovanie covid 1Pre obyvateľov obce Slatinka nad Bebravou bude zabezpečené
testovanie v mobilnom odbernom mieste zriadenom v obci
Slatina nad Bebravou v kultúrnom dome.

10. kolo testovania sa uskutoční dňa 27. marca 2021

 

Vyhradený čas na testovanie pre občanov Slatinky nad Bebravou: od 11:00 do 12:00 hod.

Z dôvodu úpravy času testovania v odbernom mieste ( od 7:00 – 15:00 hod )
prosíme o dodržanie stanovených časov, ktoré Vám boli pridelené počas posledných testovaní.